Zdjęcia i filmy

Roboty prowadzone na DW 604 od 08.05-12.05.2017

Wymiana gruntu, budowa nasypu.

Roboty prowadzone na DW 545 od 08.05-12.05.2017

Wykopy, budowa kanalizacji deszczowej, układanie elementów jezdni i chodników. Rozbiórka obiektu mostowego.

Roboty prowadzone na DW 545 od 24.04-28.04.2017

Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Nida, budowa nasypu, stabilizacja.

Roboty prowadzone na DW 604 od 24.04-28.04.2017

Wymiana gruntu,  układanie georusztu.

Roboty prowadzone na DW 545 od 18.04-21.04.2017

Budowa kanalizacji deszczowej

Roboty prowadzone na DW 545 od 18.04-21.04.2017

Wymiana gruntu, budowa nasypu.

Roboty prowadzone na DW 604 od 10.04-14.04.2017

Wymiana gruntu, wykopy, budowa nasypu

Roboty prowadzone na DW 604 od 03.04-07.04.2017

Budowa nasypu, wymiana gruntu. Budowa oświetlenia drogowego.

Roboty prowadzone na DW 545 od 03.04-07.04.2017

Roboty ziemne - budowa nasypu. Budowa kanalizacji deszczowej.

Roboty prowadzone na DW 545 od 27.03-31.03.2017

Roboty ziemne - zdjęcie warstwy humusu, wykopy. Budowa kanalizacji deszczowej. Przebudowa kolizji teletechnicznej.