Zdjęcia i filmy

Przebudowa skrzyżowania ul. Traugutta i ul. 1 Maja - wzmocnienie podłoża na ul. Traugutta

Budowa kanalizacji deszczowej – ul. 1 Maja DW 545

Budowa kanalizacji teletechnicznej DW 545

Postęp prac drogowych- DW 545 ul. Sprzymierzonych

Przebudowa skrzyżowania ul. Traugutta i ul. 1 Maja

Układanie warstwy ścieralnej - DW 604

DW 545, budowa ciągu pieszo-rowerowego, ul. Działdowska

Budowa obiektu mostowego na DW 545 w km 22+337,6

Montaż ustroju nośnego

Roboty prowadzone na DW 545 od 24.07.2017 do 29.07.2017

Budowa obiektu mostowego na DW 545 w km 22+337,6