Zdjęcia i filmy

Roboty prowadzone na DW 545 od 18.04-21.04.2017

Budowa kanalizacji deszczowej

Roboty prowadzone na DW 545 od 18.04-21.04.2017

Wymiana gruntu, budowa nasypu.

Roboty prowadzone na DW 604 od 10.04-14.04.2017

Wymiana gruntu, wykopy, budowa nasypu

Roboty prowadzone na DW 604 od 03.04-07.04.2017

Budowa nasypu, wymiana gruntu. Budowa oświetlenia drogowego.

Roboty prowadzone na DW 545 od 03.04-07.04.2017

Roboty ziemne - budowa nasypu. Budowa kanalizacji deszczowej.

Roboty prowadzone na DW 545 od 27.03-31.03.2017

Roboty ziemne - zdjęcie warstwy humusu, wykopy. Budowa kanalizacji deszczowej. Przebudowa kolizji teletechnicznej.

Roboty prowadzone na DW 545 od 20.03-26.03.2017

Odhumusowanie pod ścieżkę pieszo-rowerową, budowa kanalizacji deszczowej na ul. Działdowskiej, przebudowa gazociągu na ul. 1 Maja.

Roboty prowadzone na DW 545 od 20.03-26.03.2017

Rozbiórka warstwy bitumicznej w m. Robaczewo. Budowa kanalizacji deszczowej, roboty ziemne w Robaczewie

Roboty prowadzone na DW 545 od 13.03-18.03.2017

Zdjecie warstwy humusu, rozbiórka istniejacych chodników, rozbiórka nawierzchni bitumicznej na DW 545

Roboty prowadzone na DW 604 od 13.03-18.03.2017

Rozbiórka istniejącej podbudowy za m. Robaczewo, budowa nasypów, budowa kanalizacji deszczowej.