Zdjęcia i filmy

Układanie warstwy ścieralnej - DW 604

DW 545, budowa ciągu pieszo-rowerowego, ul. Działdowska

Budowa obiektu mostowego na DW 545 w km 22+337,6

Montaż ustroju nośnego

Roboty prowadzone na DW 545 od 24.07.2017 do 29.07.2017

Budowa obiektu mostowego na DW 545 w km 22+337,6

Roboty prowadzone na DW 604 w dniach 10-14.07.2017

Układanie warstwy wiążącej.

Roboty prowadzone na DW 545 od 05.06-09.06.2017

Układanie elementów ulic i chodników, układanie nawierzchni z kostki brukowej. Budowa kanalizacji deszczowej, profilowanie skarp

Roboty prowadzone na DW 604 od 05.06-09.06.2017

Wykonanie podbudowy z MCE, wykonanie warstwy wiążącej. Układanie nawierzchni z kostki brukowej

Roboty prowadzone na DW 604 od 22.05-26.05.2017

Wymiana gruntu, budowa podłoża wzmocnionego georusztem. Ustawianie elementów ulic i chodników

Roboty prowadzone na DW 545 od 22.05-26.05.2017

Przebudowa obiektu mostowego, wykonywanie podbudowy z B.A i warstwy wyrównawczej