Zdjęcia i filmy

Roboty prowadzone na DW 545 od 05.06-09.06.2017

Układanie elementów ulic i chodników, układanie nawierzchni z kostki brukowej. Budowa kanalizacji deszczowej, profilowanie skarp

Roboty prowadzone na DW 604 od 05.06-09.06.2017

Wykonanie podbudowy z MCE, wykonanie warstwy wiążącej. Układanie nawierzchni z kostki brukowej

Roboty prowadzone na DW 604 od 22.05-26.05.2017

Wymiana gruntu, budowa podłoża wzmocnionego georusztem. Ustawianie elementów ulic i chodników

Roboty prowadzone na DW 545 od 22.05-26.05.2017

Przebudowa obiektu mostowego, wykonywanie podbudowy z B.A i warstwy wyrównawczej

Roboty prowadzone na DW 604 od 08.05-12.05.2017

Wymiana gruntu, budowa nasypu.

Roboty prowadzone na DW 545 od 08.05-12.05.2017

Wykopy, budowa kanalizacji deszczowej, układanie elementów jezdni i chodników. Rozbiórka obiektu mostowego.

Roboty prowadzone na DW 545 od 24.04-28.04.2017

Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Nida, budowa nasypu, stabilizacja.

Roboty prowadzone na DW 604 od 24.04-28.04.2017

Wymiana gruntu,  układanie georusztu.

Roboty prowadzone na DW 545 od 18.04-21.04.2017

Budowa kanalizacji deszczowej

Roboty prowadzone na DW 545 od 18.04-21.04.2017

Wymiana gruntu, budowa nasypu.