Zdjęcia i filmy

Przebudowa skrzyżowania- ul. Mickiewicza i ul. Słowackiego DW 604

Przebudowa skrzyżowania ul. Traugutta- ul. 1 Maja- ul. Słowackiego- DW 545

Przebudowa przejazdu kolejowego DW 545

Nawierzchnie bitumiczne na ciągu głównym- DW 545 ul. 1 Maja

Nawierzchnie bitumiczne na ciągu głównym- DW 545 ul. Traugutta

Przebudowa skrzyżowania ul. Traugutta i ul. 1 Maja - wzmocnienie podłoża na ul. Traugutta

Budowa kanalizacji deszczowej – ul. 1 Maja DW 545

Budowa kanalizacji teletechnicznej DW 545

Postęp prac drogowych- DW 545 ul. Sprzymierzonych

Przebudowa skrzyżowania ul. Traugutta i ul. 1 Maja