Utrudnienia ruchu 4.12-9.12.2017

W dniach od 4.12.2017 do 9.12.2017 będą występowały następujące utrudnienia w ruchu :

 • 5.12.2017 – całkowite zamknięcia pozostałych wlotów skrzyżowań na ulicy Działdowskiej (wloty koło stacji Lotos i do stacji gazu) i ul. Traugutta (wlot przy moście) – podczas układania warstwy ścieralnej na wlotach,
 • od 4.12.2017 do 9.12.2017 – zamknięta połowa jezdni odcinkowo na DW545 od ul. Kolejowej do zakresu przebudowy skrzyżowań – wykonywanie elementów ulic, roboty wykończeniowe,
 • od 4.12.2017 do 9.12.2017 – zamknięcie połowy jezdni przy ul. Traugutta 6 (początek zakresu przebudowy skrzyżowań) do skrzyżowania z ul. 1-go Maja – przebudowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej,
 • od 4.12.2017 do 9.12.2017 – zamknięcie całościowe odcinka ul. 1–go Maja od ul. Traugutta do ul. Wojska Polskiego – przebudowa sieci podziemnych i roboty ziemne, podbudowy – ruch dla pieszych wygrodzony zastawami z siatki, dojazd do posesji od ul. Ogrodowej przez osiedle,
 • od 4.12.2017 do 9.12.2017 – zamknięcie ul. Sprzymierzonych od ul. Krasickiego do ul. Krzemowej – przebudowa sieci podziemnych, wykonanie podbudów i elementów ulic,
 • od 4.12.2017 do 9.12.2017 – zamknięcie ul. 1–go Maja od ul. Findera do ul. Sprzymierzonych – objazd ul. Sprzymierzonych od ul. Nowomiejskiej do ul. Krasickiego – przebudowa sieci podziemnych,
 • od 4.12.2017 do 9.12.2017 – ruch wahadłowy na odcinku ul. 1–go Maja od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do ul. Murzynowskiego – przebudowa sieci,
 • od 4.12.2017 do 6.12.2017 – ruch wahadłowy na odcinku ul. Nowomiejskiej przy skrzyżowaniu z ul. 1 Maja – przebudowa sieci wodociągowej,
 • od 4.12.2017 do 6.12.2017 – zamknięcie ul. Wyborskiej od ul. Jagiełły do ul. Przechodniej – wykonywanie warstwy wiążącej,
 • od 4.12.2017 do 9.12.2017 – zmiana organizacji w obrębie skrzyżowania ul. Przechodniej–Wyborskiej i Żeromskiego – budowa drugiej części ronda przez zamknięcie ul. Przechodniej – zgodnie z załączonym schematem,
 • od 4.12.2017 do 9.12.2017 – zamknięcie wlotu ul. Zamkowej w ciągu ul. Mickiewicza – przebudowa sieci oraz odtworzenia nawierzchni,
 • od 4.12.2017 do 9.12.2017 – lokalne po0łówkowe zamknięcia jezdni na DW604 od Nidzicy do końca zakresu budowy w stronę Wielbarka – roboty wykończeniowe,
 • od 4.12.2017 do 9.12.2017 – zamknięcie połowy jezdni na DW604 ul. Mickiewicza na wysokości zamku – sygnalizacja świetlna – przerzucenie ruchu na drugą stronę i rozbiórka istniejącej nawierzchni.