Utrudnienia ruchu 31.07-05.08.2017

W dniach od 31.07.2017 do 05.08.2017 będą występowały następujące utrudnienia w ruchu drogowym:

  • od 31.07.2017 do 05.08.2017 – zamknięty przejazd przez most na ul. Traugutta (na rzece Nida) przebudowa mostu,
  • od 31.07.2017 do 05.08.2017 – zamknięta połowa jezdni na odcinkach DW545 od skrzyżowania z ul. Konopnicką do przejazdu kolejowego (wykonanie podbudowy i elementów ulic, roboty wykończeniowe), na odcinku od ul. Konopnickiej do S7 lokalne zajęcie połowy lub części jezdni – roboty wykończeniowe
  • od 31.07.2017 do 05.08.2017 - zamknięta połowa jezdni odcinkowo na DW545 od mostu na rzece Nida do ul. Kolejowej i od mostu na rzece Nida do centrum miasta - przebudowa sieci, rozbiórki konstrukcji nawierzchni – ruch dla pieszych wygrodzony zastawami z siatki,
  • od 31.07.2017 do 05.08.2017 – zamknięta połowa jezdni na odcinku ul. Traugutta od ul. Olsztyńskiej do mostu na rzece Nida - roboty ziemne i wykonywanie podbudowy,
  • od 31.07.2017 do 05.08.2017 – zamknięta połowa jezdni na odcinku ul. Traugutta od mostu do zakresu przebudowy skrzyżowań – wykonanie przebudowy sieci wodociągowej i deszczowej,
  • od 31.07.2017 do 05.08.2017 – zamknięcie całościowe odcinka ul. 1-go Maja od ul. Traugutta do ul. Wojska Polskiego – przebudowa sieci podziemnych – ruch dla pieszych wygrodzony zastawami z siatki,
  • od 31.07.2017 do 05.08.2017 – zamknięcie ul. Sprzymierzonych od ul. Nowomiejskiej do ul. Krzemowej – rozbiórka nawierzchni i elementów ulic – objazd zgonie z załączonym schematem,
  • od 31.07.2017 do 05.08.2017 – zamknięcie całkowite na odcinku od ul. Przechodniej do ul. Steffena – wykonywanie podbudowy sieci, przejazd ul. Przechodnią lub Steffena dla ruchu z objazdu od ul. 1-go Maja,
  • od 31.07.2017 do 05.08.2017 – lokalne zajęcia połowy jezdni na DW604 od ul. Żeromskiego do końca zakresu za msc. Robaczewo – roboty ziemne i wykończeniowe.

Schematy objazdu poszczególnych odcinków robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji można zobaczyć tutaj.

Ruch lokalny przez DW604 jest przywrócony, a objazd przez msc. Bartoszki w kierunku Wielbarka nie obowiązuje, Tranzyt w dalszym ciągu odbywa się objazdami przez wskazane drogi. Do Nidzicy mają tylko dojazd pojazdy ciężarowe dowożące i wywożące materiały do poszczególnych sklepów, hurtowni, zakładów produkcyjnych itp.