Utrudnienia ruchu 28.08-02.09.2017

W dniach od 28.08.2017 do 02.09.2017 będą występowały następujące utrudnienia w ruchu :

 • od 28.08.2017 do 02.09.2017 – zamknięty przejazd przez most na ul. Traugutta (na rzece Nida) przebudowa mostu,
 • od 28.08.2017 do 02.09.2017 – zamknięta połowa jezdni na odcinkach DW545 od skrzyżowania z ul. Konopnicką do przejazdu kolejowego (wykonanie podbudowy i elementów ulic, roboty wykończeniowe), na odcinku od ul. Konopnickiej do S7 lokalne zajęcie połowy lub części jezdni – roboty wykończeniowe
 • od 01.09.2017 do 02.09.2017 – całkowite zamknięcie ul. Działdowskiej (od S7 do przejazdu kolejowego) od godziny 18:00 dnia 1.09.2017 do 6:00 dnia 2.09.2017 - układanie warstwy ścieralnej na ciągu głównym, wjazd do Nidzicy ul. Olsztyńską,
 • od 28.08.2017 do 02.09.2017 – zamknięta połowa jezdni odcinkowo na DW545 od mostu na rzece Nida do ul. Kolejowej i od mostu na rzece Nida do centrum miasta - przebudowa sieci, rozbiórki konstrukcji nawierzchni – ruch dla pieszych  wygrodzony zastawami z siatki.
 • od 28.08.2017 do 02.09.2017 – zamknięta połowa jezdni na odcinku ul. Traugutta od ul. Olsztyńskiej do mostu na rzece Nida - roboty ziemne i wykonywanie podbudowy,
 • od 28.08.2017 do 02.09.2017 – zamknięta połowa jezdni na odcinku ul. Traugutta od mostu do zakresu przebudowy skrzyżowań – wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej i podbudów na ciągu głównym,
 • od 28.08.2017 do 02.09.2017 – zamknięcie całościowe odcinka ul. 1-go Maja od ul. Traugutta do ul. Wojska Polskiego – przebudowa sieci podziemnych – ruch dla pieszych  wygrodzony zastawami z siatki, dojazd do posesji od ul. Ogrodowej przez osiedle,
 • od 28.08.2017 do 02.09.2017 – zamknięcie ul. Sprzymierzonych od ul. Nowomiejskiej do ul. Krzemowej – rozbiórka nawierzchni i elementów ulic – objazd zgonie z załączonym schematem,
 • od 28.08.2017 do 02.09.2017 – zamknięcie całkowite na odcinku od ul. Przechodniej do ul. Steffena – wykonywanie podbudowy sieci, przejazd ul. Przechodnią lub Steffena dla ruchu z objazdu od ul. 1-go Maja,
 • od 28.08.2017 do 02.09.2017 – zamknięta połowa jezdni na odcinku od ul. Steffena do ul. Mickiewicza – wykonywanie podbudowy sieci z zamknięciem wlotu ul. Zamkowej w dniach 28-29.08.2017,
 • od 28.08.2017 do 02.09.2017 – lokalne zajęcia połowy jezdni na DW604 od ul. Żeromskiego do końca zakresu za msc. Robaczewo – roboty ziemne i wykończeniowe.

Schematy objazdu poszczególnych odcinków robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji można zobaczyć tutaj.

Ruch lokalny przez DW604 jest przywrócony, a objazd przez msc. Bartoszki w kierunku Wielbarka nie obowiązuje. Tranzyt w dalszym ciągu odbywa się objazdami przez wskazane drogi. Do Nidzicy mają tylko dojazd pojazdy ciężarowe dowożące i wywożące materiały do poszczególnych sklepów, hurtowni, zakładów produkcyjnych itp.