Utrudnienia ruchu 26.06-01.07.2017

W dniach od 26.06.2017 do 01.07.2017 będą występowały następujące utrudnienia w ruchu:

  • od 26.06.2017 do 01.07.2017 - zamknięty przejazd przez most na ul. Traugutta (na rzece Nida) przebudowa mostu – roboty fundamentowe,
  • od 26.06.2017 do 01.07.2017 - zamknięta połowa jezdni na odcinkach DW545 od skrzyżowania z S7 do przejazdu kolejowego (roboty ziemne, wykonanie podbudowy i elementów ulic, przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, wykonanie podbudów),
  • od 26.06.2017 do 01.07.2017 - zamknięta połowa jezdni odcinkowo na DW545 od mostu na rzece Nida do ul. Kolejowej i od mostu na rzece Nida do centrum miasta - przebudowa sieci, rozbiórki chodnika – ruch dla pieszych wygrodzony zastawami z siatki,
  • od 26.06.2017 do 01.07.2017 - zamknięcie połowy jezdni ul Traugutta na odcinku od Kolejowej do Olsztyńskiej i zamknięcie polowy jezdni ul. Olsztyńskiej – przebudowa sieci i rozbiórki nawierzchni (objazd dla pojazdów jadących ul. Traugutta od strony zamkniętego mostu w stronę centrum przez ul. Olsztyńską do S7, następnie S7 skręcając w ul. Działdowską i za przejazdem kolejowym w ulicę Kolejową należy kierować się w stronę centrum oraz otwarty wlot ul. Konopnickiej,
  • od 27.06.2017 do 30.06.2017 – zajęcie części jezdni przy ul. Rataja – wykonanie przebudowy sieci gazowej przeciskiem sterownym,
  • od 26.06.2017 do 01.07.2017 - prowadzenie robót na DW604 na odcinku z całkowitym zamknięciem jezdni – roboty rozbiórkowe i ziemne,
  • od 26.06.2017 do 01.07.2017 - całkowite zamknięcie lub połowy jezdni na odcinku od ul. Steffena do końca ul. Wyborskiej – objazd w kierunku Bartoszek i Wielbarka ul. Przechodnią – przebudowa sieci i ustawianie elementów ulic,
  • od 26.06.2017 do 30.06.2017 – częściowe zajęcie jezdni ulicy 1-go Maja - przebudowa sieci gazowej, odtworzenie nawierzchni tymczasowej na ulicy Pocztowej po przebudowie gazu.

Ruch lokalny przez DW604 odbywa się objazdem przez msc. Bartoszki w kierunku Wielbarka, mieszkańcy Robaczewa mają umożliwiony przejazd przez odcinek zamknięty budowy od strony Wielbarka przez objazd msc. Bartoszki, na odcinku od Robaczewa do Nidzicy będą prowadzone roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni.

W tygodniu od 3.07.2017 do 8.07.2017 planowane utrudnienia na ul. 1-go Maja i Sprzymierzonych w związku z przebudową sieci i rozbiórką nawierzchni – odcinkowe całkowite zamknięcia jezdni lub połowy.