Utrudnienia ruchu 25.09-30.09.2017

W dniach od 25.09.2017 do 30.09.2017 będą występowały następujące utrudnienia w ruchu :

  • od 25.09.2017 do 30.09.2017 – zamknięty przejazd przez most na ul. Traugutta (na rzece Nida) przebudowa mostu,
  • od 25.09.2017 do 30.09.2017 – na ul. Działdowskiej od S7 do przejazdu kolejowego, ulica otwarta dla ruchu dwukierunkowego,
  • od 25.09.2017 do 30.09.2017 – zamknięta połowa jezdni odcinkowo na DW545 od mostu na rzece Nida do ul. Kolejowej i od mostu na rzece Nida do centrum miasta - przebudowa sieci, rozbiórki konstrukcji nawierzchni – ruch dla pieszych  wygrodzony zastawami z siatki,
  • od 25.09.2017 do 30.09.2017 – zamknięcie połowy lub całych wlotów skrzyżowań (czasowo) ul. Kolejowej, Rataja i zjazd za Rossmannem – wykonanie podbudowy bitumicznej,
  • od 25.09.2017 do 30.09.2017 – zamknięcie całościowe odcinka ul. 1-go Maja od ul. Traugutta do ul. Wojska Polskiego – przebudowa sieci podziemnych – ruch dla pieszych  wygrodzony zastawami z siatki, dojazd do posesji od ul. Ogrodowej przez osiedle,
  • od 25.09.2017 do 30.09.2017 – zamknięcie ul. Sprzymierzonych od ul. Nowomiejskiej do ul. Krzemowej – przebudowa sieci,
  • od 25.09.2017 do 30.09.2017 – wprowadzenie ruchu wahadłowego na ul. 1-go Maja od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do ul. Murzynowskiego – rozbiórka nawierzchni i przebudowa sieci,
  • od 25.09.2017 do 30.09.2017 – zamknięcie ul. Steffena, przejazd objazdem przez ul. Przechodnią - wykonanie podbudowy sieci,
  • od 25.09.2017 do 30.09.2017 – zamknięta połowa jezdni odcinkowo na ul. Słowackiego i ul. Mickiewicza - wykonywanie podbudowy sieci gazowej,
  • od 25.09.2017 do 30.09.2017 – lokalne zajęcia połowy jezdni na DW604 od ul. Żeromskiego do końca zakresu za msc. Robaczewo – roboty ziemne i wykończeniowe.