Utrudnienia ruchu 24.07-29.07.2017

W dniach  od 24.07.2017 do 29.07.2017 będą występowały następujące  utrudnienia w ruchu :

-  od 24.07.2017 do 29.07.2017 – zamknięty przejazd przez most na ul. Traugutta  (na rzece Nida) przebudowa mostu,

- od 24.07.2017 do 29.07.2017 – zamknięta połowa jezdni na odcinkach DW545 od skrzyżowania z ul. Konopnicką do przejazdu kolejowego (wykonanie podbudowy i elementów ulic, roboty wykończeniowe), na odcinku od ul. Konopnickiej do S7 lokalne zajęciem połowy lub części jezdni– roboty wykończeniowe

- od 24.07.2017 do 29.07.2017 - zamknięta połowa jezdni odcinkowo na  DW545 od mostu na rzece Nida do ul. Kolejowej i od mostu na rzece Nida do centrum miasta - przebudowa sieci, rozbiórki konstrukcji nawierzchni – ruch dla pieszych  wygrodzony zastawami z siatki.

- od 24.07.2017 do 29.07.2017 – zamknięta połowa jezdni na odcinku ul. Traugutta od ul. Olsztyńskiej do mostu na rzece Nida -  roboty ziemne i wykonywanie podbudowy,

- od 24.07.2017 do 29.07.2017 zamknięta połowa jezdni na odcinku ul. Traugutta od mostu  do zakresu przebudowy skrzyżowań – wykonanie przebudowy sieci wodociągowej i deszczowej

- od 24.07.2017 do 29.07.2017 – zamknięcie całościowe odcinka ul. 1-go Maja od ul. Traugutta do ul. Wojska Polskiego – przebudowa sieci podziemnych

- od 24.07.2017 do 29.07.2017 – zamknięcie ul. Sprzymierzonych od ul. Nowomiejskiej do ul. Krzemowej – rozbiórka nawierzchni –objazd zgonie z załączonym schematem

- od 24.07.2017 do 29.07.2017 – zamknięcie całkowite na odcinku od ul. Przechodniej do ul. Steffen – wykonywanie podbudowy sieci, przejazd ul. Przechodnią lub Steffena dla ruch z objazdu od ul. 1-go Maja,

- od 24.07.2017 do 29.07.2017  

 

Ruch lokalny przez DW604 został przywrócony, a objazd przez msc. Bartoszki w kierunku Wielbarka przestanie obowiązywać, Tranzyt w dalszym ciągu odbywa się objazdami przez wskazane drogi. Do Nidzicy mają tylko dojazd pojazdy ciężarowe dowożące i wywożące materiały do poszczególnych sklepów, hurtowni, zakładów produkcyjnych itp.