Utrudnienia ruchu 24.04-29.04.2017

W dniach od 24.04.2017 do 29.04.2017 będą występowały następujące utrudnienia:

  • od 24.04.2017 do 29.04.2017 - zamknięta połowa jezdni na odcinkach DW545 od skrzyżowania z S7 do przejazdu kolejowego (roboty ziemne, wykonanie podbudowy i elementów ulic przebudowa sieci teletechnicznej i kanalizacji deszczowej). Na odcinku od mostu na rzece Nida do ul. Kolejowej - przebudowa sieci. Na odcinku od mostu na rzece Nida do centrum rozbiórki chodnika i przebudowa sieci; rozbiórka mostu,
  • od 24.04.2017 do 25.04.2017 - zamknięte skrzyżowanie ul. Traugutta z ul. Rataja - przebudowa sieci,
  • od 24.04.2017 do 29.04.2017 - częściowe zajęcie pasa lub połowy jezdni na ul. 1-go Maja - przebudowa sieci gazowej i teletechnicznej oraz ograniczenia dla ruchu pieszego - przejście jedną stroną ze względu na lokalizację sieci w ciągach pieszo-rowerowych,
  • od 24.04.2017 do 29.04.2017 - prowadzenie robót na DW604 na odcinku z całkowitym zamknięciem jezdni - roboty rozbiórkowe i ziemne,
  • od 24.04.2017 do 29.04.2017 - całkowite zamknięcie odcinka DW604 od ul. Przechodniej do ul. Steffena - przebudowa sieci i rozbiórki nawierzchni.

Schematy objazdu poszczególnych odcinków robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji można zobaczyć tutaj.