Utrudnienia ruchu 23.12.2017-02.01.2018

W dniach od 23.12.2017 do 2.01.2018 będą występowały następujące utrudnienia w ruchu :

  • od 23.12.2017 do 2.01.2018 – zamknięcie całościowe odcinka ul. 1–go Maja od ul. Traugutta do ul. Wojska Polskiego – przebudowa sieci podziemnych i roboty ziemne, podbudowy – ruch dla pieszych wygrodzony zastawami z siatki, dojazd do posesji od ul. Ogrodowej przez osiedle,
  • od 23.12.2017 do 2.01.2018 – zamknięcie ul. Sprzymierzonych od ul. Krasickiego do ul. Krzemowej – przebudowa sieci podziemnych, wykonanie podbudów i elementów ulic,
  • od 23.12.2017 do 2.01.2018 – zamknięcie ul. 1–go Maja od ul. Findera do ul. Sprzymierzonych – objazd ul. Sprzymierzonych od ul. Nowomiejskiej do ul. Krasickiego – przebudowa sieci podziemnych,
  • od 23.12.2017 do 2.01.2018 – usunięcie ruchu wahadłowego na odcinku ul. 1–go Maja od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do ul. Murzynowskiego – ruch pojazdów będzie się odbywał dwukierunkowo po ułożonej warstwie bitumicznej (likwidacja sygnalizacji świetlnej),
  • od 23.12.2017 do 2.01.2018 – ruch pojazdów w obrębie skrzyżowania ul. Przechodniej–Wyborskiej i Żeromskiego będzie odbywał się po ukończonym rondzie bez sygnalizacji świetlnej,
  • od 23.12.2017 do 2.01.2018 – zamknięcie połowy jezdni na DW604 ul. Mickiewicza na wysokości zamku – sygnalizacja świetlna – przebudowa sieci.