Utrudnienia ruchu 23.10-28.10.2017

Na tydzień od 23.10.2017 do 28.10.2017 będą występowały utrudnienia:

  • 23.10.2017 do 28.10.2017 – zamknięty przejazd przez most na ul. Traugutta (na rzece Nida) przebudowa mostu – oczekiwanie na pozwolenie na użytkowanie,
  • 23.10.2017 do 25.10.2017 i 27-28.10.2017 –na ul. Działdowskiej od S7 do przejazdu kolejowego, ulica otwarta dla ruchu dwukierunkowego
  • 23.10.2017 do 28.10.2017 –zamknięta połowa jezdni odcinkowo na DW545 od mostu na rzece Nida do ul. Kolejowej i od mostu na rzece Nida do centrum miasta - przebudowa sieci energetycznej i elementów ulic
  • 23.10.2017 do 28.10.2017 – zamknięcie całościowe odcinka ul. 1-go Maja od ul. Traugutta do ul. Wojska Polskiego – przebudowa sieci podziemnych i roboty ziemne, podbudowy  – ruch dla pieszych wygrodzony zastawami z siatki. Dojazd do posesji od ul. Ogrodowej przez osiedle.
  • 23.10.2017 do 28.10.2017 – zamknięcie ul. Sprzymierzonych od ul. Nowomiejskiej do ul. Krzemowej – przebudowa sieci podziemnych, roboty ziemne, układanie podbudów i nawierzchni bitumicznej na części ul. Sprzymierzonych
  • 23.10.2017 do 28.10.2017 –  ruch wahadłowego na odcinku ul. 1-go Maja od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do ul. Murzynowskiego –przebudowa sieci
  • 23.10.2017 do 28.10.2017 - zamknięcie ul. Wyborska od ul. Steffena do Przechodniej –  podbudowa sieci wodociągowej i wykonywanie podbudowy nawierzchni
  • 23.10.2017 do 28.10.2017 lokalne połówkowe zamknięcia  jezdni na DW604 od Nidzicy do końca zakresu budowy w stronę Wielbarka– roboty wykończeniowe
  • 23.10.2017 do 28.10.2017 – Zamknięcie połowy jezdni na DW604 ul. Mickiewicza na wysokości zamku – wprowadzenie sygnalizacji świetlnej – przebudowa kanalizacji  deszczowej
  • 26.10.2017 – Zamknięcie ul. Działdowskiej – układanie warstwy ścieralnej