Utrudnienia ruchu 22.05-27.05.2017

W dniach  od 22.05.2017 do 27.05.2017 będą występowały następujące utrudnienia:

  • 22.05.2017-27.05.2017 – zamknięty przejazd przez most na ul. Traugutta (na rzece Nida) przebudowa mostu– roboty fundamentowe, ziemne i przebudowa sieci, rozbiórki nawierzchni przy obiekcie,
  • 22.05.2017-27.05.2017 – zamknięta połowa jezdni na odcinkach DW545 od skrzyżowania z S7 do przejazdu kolejowego (roboty ziemne, wykonanie podbudowy i elementów ulic przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, wykonanie podbudów i układanie warstw bitumicznych)
  • 22.05.2017-27.05.2017 – zamknięta połowa jezdni odcinkowo na DW545 od mostu na rzece Nida do ul. Kolejowej i od mostu na rzece Nida do centrum miasta - przebudowa sieci, rozbiórki chodnika – ruch dla pieszych wygrodzony zastawami z siatki.
  • 23.05. 2017-26.05.107 – zajęcie połowy jezdni i ruch wahadłowy na skrzyżowaniu ul. Rataja i Traugutta – przebudowa sieci,
  • 22.05.2017-23.05.2017 – zamknięcie całościowe drogi za pierwszym wjazdem do Stokrotki- ul. Traugutta – dojazd do posesji w kierunku mostu przez parking przy Stokrotce –przebudowa sieci wodociągowej,
  • 22.05.2017-27.05.2017 – wprowadzenie schematu nr 5 z organizacji ruchu prze zamknięcie połowy jezdni ul Traugutta na odcinku od Kolejowej do Olsztyńskiej i zamknięcie polowy jezdni ul. Olsztyńskiej – przebudowa sieci i rozbiórki nawierzchni (objazd dla pojazdów jadący ul. Traugutta od strony zamkniętego mostu w stronę centrum przez ul. Olsztyńską do S7, następnie S7 skręcając w ul. Działdowską i za przejazdem kolejowym w ulicę Kolejową należy kierować się w stronę centrum. Tak zwany „mini objazd” ulicami Brzozową i Konopnicką czy Barke będzie zamknięty z powodu układania warstw bitumicznych na ul. Działdowskiej
  • 22.05.2017-27.05.2017 – prowadzenie robót na DW604 na odcinku z całkowitym zamknięciem jezdni – roboty rozbiórkowe i ziemne, układanie podłoża ulepszonego georusztem,
  • 22.05.2017-27.05.2017 – całkowite zamknięcie wlotu do ul. Steffena DW604 – objazd w kierunku Bartoszek i Wielbarka ul. Przechodnią– przebudowa kanalizacji deszczowej.

Schematy objazdu poszczególnych odcinków robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji można zobaczyć tutaj.

W dalszym ciągu ruch lokalny prze DW604 odbywa się objazdem przez msc. Bartoszki w kierunku Wielbarka, mieszkańcy Robaczewa mają umożliwiony przejazd przez odcinek zamknięty budowy od strony Nidzicy”.