Utrudnienia ruchu 20.11-25.11.2017

W dniach od 20.11.2017 do 25.11.2017 będą występowały następujące utrudnienia w ruchu :

 • od 17.11.2017 do 25.11.2017 – otwarcie przejazdu przez most na ul. Traugutta (na rzece Nida) przebudowa mostu
 • od 20.11.2017 do 25.11.2017 –lokalne zajęcia połowy jezdni na wszystkich wlotach skrzyżowań z ul. Działdowską– regulacja włazów i poprawa elementów ulic na wlotach
 • od 25.11.2017 – całkowite zamknięcia wlotów skrzyżowań na ulicy Działdowskiej – podczas układania warstwy ścieralnej
 • od 20.11.2017 do 25.11.2017 –zamknięta połowa jezdni odcinkowo na DW545 od  ul. Kolejowej do zakresu przebudowy skrzyżowań– wykonywanie elementów ulic, roboty wykończeniowe
 • od 20.11.2017 do 25.11.2017 –zamknięcie połowy jezdni przy ul. Traugutta 6 (początek zakresu przebudowy skrzyżowań) do skrzyżowania z ul. 1-go Maja– przebudowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej
 • od 20.11.2017 do 25.11.2017 – zamknięcie całościowe odcinka ul. 1-go Maja od ul. Traugutta do ul. Wojska Polskiego – przebudowa sieci podziemnych i roboty ziemne, podbudowy  – ruch dla pieszych wygrodzony zastawami z siatki. Dojazd do posesji od ul. Ogrodowej przez osiedle.
 • od 20.11.2017 do 25.11.2017 zamknięta ul. Sprzymierzonych od ul. Krasickiego do ul. Krzemowej – przebudowa sieci podziemnych, wykonanie podbudów i elementów ulic
 • od 20.11.2017 do 25.11.2017 – zamknięcie ul. 1-go Maja od ul. Findera do ul. Sprzymierzonych – objazd ul. Sprzymierzonych od ul. Nowomiejskiej do ul. Krasickiego – rozbiórka nawierzchni i przebudowa sieci podziemnych – zgodnie z nowym projektem organizacji ruchu
 • od 20.11.2017 do 25.11.2017 –  ruch wahadłowego na odcinku ul. 1-go Maja od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do ul. Murzynowskiego –przebudowa sieci
 • od 20.11.2017 do 25.11.2017 - zamknięcie ul. Wyborska od ul. W.Jagiełły do Przechodniej –  podbudowa sieci wodociągowej, roboty ziemne i wykonywanie podbudów
 • od 20.11.2017 do 25.11.2017 – Zamknięcie wlotu ul. Zamkowej w ciągu ul. Mickiewicza – rozbiórka nawierzchni i przebudowa sieci oraz odtworzenia nawierzchni
 • od 20.11.2017 do 25.11.2017 – Wprowadzenie ruchu wahadłowego na wlocie ul. Żeromskiego do ul. Wyborskiej – rozbiórka nawierzchni w związku z budową wylotu roda.
 • od 20.11.2017 do 25.11.2017 lokalne połówkowe zamknięcia  jezdni na DW604 od Nidzicy do końca zakresu budowy w stronę Wielbarka– roboty wykończeniowe
 • od 20.11.2017 do 25.11.2017 Zamknięcie połowy jezdni na DW604 ul. Mickiewicza na wysokości zamku –sygnalizacja świetlna – przebudowa kanalizacji  deszczowej i odtworzenia konstrukcji nawierzchni