Utrudnienia ruchu 18.12-22.12.2017

W dniach od 18.12.2017 do 22.12.2017 będą występowały następujące utrudnienia w ruchu :

  • od 18.12.2017 do 22.12.2017 – zamknięta połowa jezdni odcinkowo na DW545 od ul. Kolejowej do zakresu przebudowy skrzyżowań – wykonywanie elementów ulic, roboty wykończeniowe,
  • od 18.12.2017 do 22.12.2017 – zamknięcie całej jezdni przy ul. Traugutta 6 (początek zakresu przebudowy skrzyżowań) do skrzyżowania z ul. 1-go Maja – przebudowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej, roboty ziemne,
  • od 18.12.2017 do 22.12.2017 – zamknięcie całościowe odcinka ul. 1–go Maja od ul. Traugutta do ul. Wojska Polskiego – przebudowa sieci podziemnych i roboty ziemne, podbudowy – ruch dla pieszych wygrodzony zastawami z siatki, dojazd do posesji od ul. Ogrodowej przez osiedle,
  • od 18.12.2017 do 22.12.2017 – zamknięcie ul. Sprzymierzonych od ul. Krasickiego do ul. Krzemowej – przebudowa sieci podziemnych, wykonanie podbudów i elementów ulic,
  • od 18.12.2017 do 22.12.2017 – zamknięcie ul. 1–go Maja od ul. Findera do ul. Sprzymierzonych – objazd ul. Sprzymierzonych od ul. Nowomiejskiej do ul. Krasickiego – przebudowa sieci podziemnych,
  • od 18.12.2017 do 22.12.2017 – ruch wahadłowy na odcinku ul. 1–go Maja od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do ul. Murzynowskiego – przebudowa sieci,
  • od 18.12.2017 do 22.12.2017 – organizacja ruchu w obrębie skrzyżowania ul. Przechodniej–Wyborskiej i Żeromskiego za pomocą sygnalizacji świetlnej – budowa drugiej części ronda przez zamknięcie ul. Przechodniej – zgodnie z załączonymi schematami,
  • od 18.12.2017 do 22.12.2017 – lokalne po0łówkowe zamknięcia jezdni na DW604 od Nidzicy do końca zakresu budowy w stronę Wielbarka – roboty wykończeniowe,
  • od 18.12.2017 do 22.12.2017 – zamknięcie połowy jezdni na DW604 ul. Mickiewicza na wysokości zamku – sygnalizacja świetlna – roboty ziemne i przebudowa sieci.

Schematy organizacji ruchu: