Utrudnienia ruchu 18.09-23.09.2017

W dniach od 18.09.2017 do 23.09.2017 będą występowały następujące utrudnienia w ruchu :

  • od 18.09.2017 do 23.09.2017 – zamknięty przejazd przez most na ul. Traugutta (na rzece Nida) przebudowa mostu,
  • od 18.09.2017 do 23.09.2017 – na ul. Działdowskiej od S7 do przejazdu kolejowego, ulica otwarta dla ruchu dwukierunkowego,
  • od 18.09.2017 do 23.09.2017 – zamknięta połowa jezdni odcinkowo na DW545 od mostu na rzece Nida do ul. Kolejowej i od mostu na rzece Nida do centrum miasta - przebudowa sieci, rozbiórki konstrukcji nawierzchni – ruch dla pieszych  wygrodzony zastawami z siatki,
  • od 18.09.2017 do 23.09.2017 – zamknięta połowa lub cała jezdnia (czasowo) na odcinku ul. Traugutta od ul. Kolejowej przez Olsztyńską do mostu na rzece Nida i od mostu do zakresu rond łącznie ze skrzyżowaniem ul Rataja - bardzo duże utrudnienia przy wykonywaniu podbudowy i nawierzchni bitumicznej,
  • od 18.09.2017 do 23.09.2017 – zamknięcie całościowe odcinka ul. 1-go Maja od ul. Traugutta do ul. Wojska Polskiego – przebudowa sieci podziemnych – ruch dla pieszych  wygrodzony zastawami z siatki, dojazd do posesji od ul. Ogrodowej przez osiedle,
  • od 18.09.2017 do 23.09.2017 – zamknięcie ul. Sprzymierzonych od ul. Nowomiejskiej do ul. Krzemowej – przebudowa sieci,
  • od 18.09.2017 do 23.09.2017 – wprowadzenie ruchu wahadłowego na ul. 1-go Maja od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do ul. Murzynowskiego – rozbiórka nawierzchni i przebudowa sieci,
  • od 18.09.2017 do 23.09.2017 – zamknięcie całkowite na odcinku od ul. Przechodniej do ul. Steffena – wykonywanie przebudowy sieci, przejazd ul. Przechodnią lub Steffena dla ruchu z objazdu od ul. 1-go Maja,
  • od 18.09.2017 do 23.09.2017 – zamknięta połowa jezdni lub cały wlot ul. Słowackiego, a po wykonaniu wlot ul. Mickiewicza - wykonywanie podbudowy sieci gazowej,
  • od 18.09.2017 do 23.09.2017 – lokalne zajęcia połowy jezdni na DW604 od ul. Żeromskiego do końca zakresu za msc. Robaczewo – roboty ziemne i wykończeniowe.

W dniu 14.09 zostanie przywrócony ruch dwukierunkowy na ul. Działdowskiej DW545. Ruch lokalny przez DW604 jest przywrócony, a objazd przez msc. Bartoszki w kierunku Wielbarka nie obowiązuje, Tranzyt w dalszym ciągu odbywa się objazdami przez wskazane drogi. Do Nidzicy mają tylko dojazd pojazdy ciężarowe dowożące i wywożące materiały do poszczególnych sklepów, hurtowni, zakładów produkcyjnych itp.