Utrudnienia ruchu 18.04-22.04.2017

Na tydzień od 18.04.2017 do 22.04.2017 będą występowały utrudnienia:

  • 18.04.2017 do 22.04.2017 - zamknięta połowa jezdni na odcinkach DW545 od skrzyżowania z S7 do przejazdu kolejowego (roboty ziemne, przebudowa sieci teletechnicznej i kanalizacji deszczowej) i na odcinku od mostu na rzece Nida do ul. Kolejowej - przebudowa sieci oraz od mostu na rzece Nida do centrum rozbiórki chodnika,
  • 18.04.2017 do 22.04.2017 - częściowe zajęcie pasa jezdni ul. 1-go Maja na odcinku od ul. Wojska Polskiego a do ul. Cegielnianej - przebudowa sieci gazowej i teletechnicznej oraz ograniczenia dla ruchu pieszego - przejście jedną stroną ze względu na lokalizację sieci w ciągach pieszo-rowerowych,
  • 18.04.2017 do 22.04.2017 - prowadzenie robót na DW604 na odcinku z całkowitym zamknięciem jezdni - roboty rozbiórkowe i ziemne oraz w miejscowości Robaczewo przebudowa sieci,
  • 18.04.2017 do 22.04.2017 - całkowite zamknięcie odcinka DW604 od ul. Przechodniej do ul. Steffena - przebudowa sieci i rozbiórki nawierzchni,
  • 18.04.2017 do 22.04.2017 - zamknięcie mostu przez rzekę Nida w związku z jego przebudową co potrwa ok. 4-5 miesięcy oraz przebudowa sieci na ul. Traugutta.

W dalszym ciągu ruch lokalny odbywa się objazdem przez msc. Bartoszki w kierunku Wielbarka, mieszkańcy Robaczewa mają umożliwiony przejazd przez odcinek zamknięty budowy od strony Nidzicy.

W dniach świątecznych od 15.04.2017 do 17.04.2017 będzie możliwość przejazdu przez most na ul. Traugutta (od 18.04.2017 przejazd przez most będzie zamknięty)