Utrudnienia ruchu 17.07-22.07.2017

W dniach od 10.07.2017 do 15.07.2017 będą występowały następujące utrudnienia w ruchu drogowym:

  • od 17.07.2017 do 22.07.2017 – zamknięty przejazd przez most na ul. Traugutta  (na rzece Nida) przebudowa mostu,
  • od 17.07.2017 do 22.07.2017 – zamknięta połowa jezdni na odcinkach DW545 od skrzyżowania z ul. Konopnicką do przejazdu kolejowego (wykonanie podbudowy i elementów ulic, roboty wykończeniowe), na odcinku od ul. Konopnickiej do S7 ruch będzie umożliwiony w obu kierunkach (od dnia 15.07.2017) z lokalnym zajęciem połowy lub części jezdni w przyszłym tygodniu – roboty wykończeniowe
  • od 17.07.2017 do 22.07.2017 - zamknięta połowa jezdni odcinkowo na  DW545 od mostu na rzece Nida do ul. Kolejowej i od mostu na rzece Nida do centrum miasta - przebudowa sieci, rozbiórki konstrukcji nawierzchni – ruch dla pieszych  wygrodzony zastawami z siatki.
  • od 17.07.2017 do 22.07.2017 – zamknięta połowa jezdni na odcinku ul. Traugutta od ul. Olsztyńskiej do mostu na rzece Nida - rozbiórka drugiej połowy jezdni, roboty ziemne i wykonywanie podbudowy,
  • od 17.07.2017 do 22.07.2017 – zamknięta połowa jezdni na odcinku ul. Traugutta od mostu  do zakresu przebudowy skrzyżowań – wykonanie przebudowy sieci wodociągowej
  • od 17.07.2017 do 22.07.2017 – zamknięcie całościowe odcinka ul. 1-go Maja od ul. Traugutta do ul. Wojska Polskiego – przebudowa sieci podziemnych
  • od 17.07.2017 do 22.07.2017 – zamknięta połowa jezdni lub całkowite na odcinku od ul. Przechodniej do ul. Steffen – wykonywanie podbudowy sieci, przejazd ul. Przechodnią lub Steffena dla ruch z objazdu od ul. 1-go Maja,
  • od 17.07.2017 do 22.07.2017 – zdjęcie objazdu przez Bartoszki w kierunku Wielbarka (od dnia dzisiejszego w godzinach popołudniowych) i przerzucenie ruchu na DW604,
  • od 17.07.2017 do 22.07.2017 – lokalne zajęcia połowy jezdni na DW604 od ul. Żeromskiego do końca zakresu za msc. Robaczewo – roboty ziemne i wykończeniowe.

Ruch lokalny przez DW604 zostanie przywrócony od dnia dzisiejszego w godzinach popołudniowych, a objazd przez msc. Bartoszki w kierunku Wielbarka przestanie obowiązywać, Tranzyt w dalszym ciągu odbywa się objazdami przez wskazane drogi. Do Nidzicy mają tylko dojazd pojazdy ciężarowe dowożące i wywożące materiały do poszczególnych sklepów, hurtowni, zakładów produkcyjnych itp.

W tygodniu od 24.07.2017 do 29.07.2017 planowane utrudnienia na ul. Sprzymierzonych (od. Ul. Nowomiejskiej do ul. Cegielnianej) w związku z przebudową sieci i rozbiórką nawierzchni –całkowite zamknięcie jezdni z umożliwieniem dojazdu do posesji przejazdami technicznymi”