Utrudnienia ruchu 12.06-17.06.2017

W dniach od 12.06.2017 do 17.06.2017 będą występowały następujące utrudnienia w ruchu:

  • od 12.06.2017 do 17.06.2017 - zamknięty przejazd przez most na ul. Traugutta (na rzece Nida) przebudowa mostu – roboty fundamentowe, ziemne i przebudowa sieci,
  • od 12.06.2017 do 17.06.2017 - zamknięta połowa jezdni na odcinkach DW545 od skrzyżowania z S7 do przejazdu kolejowego (roboty ziemne, wykonanie podbudowy i elementów ulic, przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, wykonanie podbudów),
  • od 12.06.2017 do 17.06.2017 - zamknięta połowa jezdni odcinkowo na DW545 od mostu na rzece Nida do ul. Kolejowej i od mostu na rzece Nida do centrum miasta - przebudowa sieci, rozbiórki chodnika – ruch dla pieszych wygrodzony zastawami z siatki,
  • od 12.06.2017 do 17.06.2017 - zamknięcie połowy jezdni ul Traugutta na odcinku od Kolejowej do Olsztyńskiej i zamknięcie polowy jezdni ul. Olsztyńskiej – przebudowa sieci i rozbiórki nawierzchni (objazd dla pojazdów jadących ul. Traugutta od strony zamkniętego mostu w stronę centrum przez ul. Olsztyńską do S7, następnie S7 skręcając w ul. Działdowską i za przejazdem kolejowym w ulicę Kolejową należy kierować się w stronę centrum oraz otwarty wlot ul. Konopnickiej,
  • od 12.06.2017 do 17.06.2017 - prowadzenie robót na DW604 na odcinku z całkowitym zamknięciem jezdni – roboty rozbiórkowe i ziemne,
  • od 12.06.2017 do 17.06.2017 - całkowite zamknięcie wlotu do ul. Steffena DW604 – objazd w kierunku Bartoszek i Wielbarka ul. Przechodnią – przebudowa sieci gazoweh.

Schematy objazdu poszczególnych odcinków robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji można zobaczyć tutaj.

Ruch lokalny przez DW604 odbywa się objazdem przez msc. Bartoszki w kierunku Wielbarka, mieszkańcy Robaczewa będą mieli umożliwiony przejazd przez odcinek zamknięty budowy od strony Wielbarka przez objazd msc. Bartoszki, na odcinku od Robaczewa do Nidzicy będą prowadzone roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni.