Utrudnienia ruchu 10.09-15.09.2018

Na tydzień od 10-09-2018 do 15-09-2018 będą występowały utrudnienia:

  • 10-09-2018– zamknięcie całkowite wlotów ul. Nowomiejskiej i 11 Listopada podczas układania warstwy ścieralnej 
  • 11-09-2018 – zamknięcie całkowite wlotów ul. Rataja, u. Jagiełły, ul. Steffena, ul. Zamkowej i ul. Wojska Polskiego – układanie warstwy ścieralnej,
  • 10-09-2018 do 15-09-2018 – zamknięta ul. Słowackiego pomiędzy skrzyżowaniami –prace wykończeniowe– dojazd do posesji bocznymi uliczkami i ścieralna na ścieżkach
  • 10-09-2018 do 15-09-2018 – zamknięcie połowy jezdni odcinkami ul. 1-go Maja i Sprzymierzonych, Traugutta i Wyborska przy pracach wykończeniowych