Utrudnienia ruchu 10.07-15.07.2017

W dniach od 10.07.2017 do 15.07.2017 będą występowały następujące utrudnienia w ruchu drogowym:

  • od 10.07.2017 do 15.07.2017 - zamknięty przejazd przez most na ul. Traugutta (na rzece Nida) przebudowa mostu – roboty fundamentowe,
  • od 10.07.2017 do 15.07.2017 - zamknięta połowa jezdni na odcinkach DW545 od skrzyżowania z S7 do przejazdu kolejowego (wykonanie podbudowy i elementów ulic, wykonanie nawierzchni bitumicznej do warstwy wiążącej), utrudnienia w obrębie skrzyżowań ul. Sportowej, ul. Polnej, wjazd do stacji gazu naprzeciwko ul. Grunwaldzkiej w postaci czasowego całkowitego zamknięcia wlotów na czas układania nawierzchni bitumicznej,
  • od 10.07.2017 do 15.07.2017 - zamknięta połowa jezdni odcinkowo na DW545 od mostu na rzece Nida do ul. Kolejowej i od mostu na rzece Nida do centrum miasta - przebudowa sieci, rozbiórki chodnika – ruch dla pieszych wygrodzony zastawami z siatki,
  • od 10.07.2017 do 15.07.2017 - przerzucenie ruchu na drugą stronę (od strony sklepów) na odcinku ul. Traugutta od ul. Olsztyńskiej do mostu na rzece Nida i rozbiórka drugiej połowy jezdni,
  • od 10.07.2017 do 15.07.2017 - czasowe zamknięcia odcinka ul. Traugutta od ul. Rataja do zakresu przebudowy skrzyżowań – wykonanie przebudowy sieci wodociągowej,
  • od 10.07.2017 do 15.07.2017 - zamknięcie całościowe odcinka ul. 1-go Maja od ul. Traugutta do ul. Wojska Polskiego – przebudowa sieci podziemnych,
  • od 10.07.2017 do 15.07.2017 - prowadzenie robót na DW604 na odcinku z całkowitym zamknięciem jezdni - wykonywanie podbudów konstrukcji jezdni,
  • od 10.07.2017 do 15.07.2017 - odcinkowe zamknięcia połowy jezdni na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Steffena - przebudowa sieci.

Ruch lokalny przez DW604 odbywa się objazdem przez msc. Bartoszki w kierunku Wielbarka, mieszkańcy Robaczewa mają umożliwiony przejazd przez odcinek zamknięty budowy od strony Wielbarka przez objazd msc. Bartoszki, na odcinku od Robaczewa do Nidzicy będą prowadzone roboty związane z odtworzeniem nawierzchni.

W tygodniu od 17.07.2017 do 22.07.2017 planowane utrudnienia na ul. Sprzymierzonych (od ul. Nowomiejskiej do ul. Cegielnianej) w związku z przebudową sieci i rozbiórką nawierzchni – odcinkowe całkowite zamknięcia jezdni lub połowy.