Utrudnienia ruchu 09.10-14.10.2017

W dniach od 09.10.2017 do 14.10.2017 będą występowały następujące utrudnienia w ruchu :

  • od 09.10.2017 do 14.10.2017 – zamknięty przejazd przez most na ul. Traugutta (na rzece Nida) przebudowa mostu - oczekiwanie na pozwolenie na użytkowanie,
  • od 09.10.2017 do 14.10.2017 – na ul. Działdowskiej od S7 do przejazdu kolejowego, ulica otwarta dla ruchu dwukierunkowego,
  • od 09.10.2017 do 14.10.2017 – zamknięta połowa jezdni odcinkowo na DW545 od mostu na rzece Nida do ul. Kolejowej i od mostu na rzece Nida do centrum miasta - przebudowa sieci energetycznej i elementów ulic,
  • od 09.10.2017 do 14.10.2017 – zamknięcie całościowe odcinka ul. 1-go Maja od ul. Traugutta do ul. Wojska Polskiego – przebudowa sieci podziemnych i roboty zienbe – ruch dla pieszych wygrodzony zastawami z siatki, dojazd do posesji od ul. Ogrodowej przez osiedle,
  • od 09.10.2017 do 14.10.2017 – zamknięcie ul. Sprzymierzonych od ul. Nowomiejskiej do ul. Krzemowej – przebudowa sieci podziemnych i roboty ziemne,
  • od 09.10.2017 do 14.10.2017 – wprowadzenie ruchu wahadłowego na ul. 1-go Maja od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do ul. Murzynowskiego – przebudowa sieci,
  • od 09.10.2017 do 14.10.2017 – zamknięcie ul. Wyborskiej od ul. Steffena do ul. Przechodniej - rozbiórka nawierzchni i podbudowa sieci wodociągowej,
  • od 07.10.2017 do 10.10.2017 – zamknięcie jezdni na DW604 od msc. Robaczewo do końca zakresu budowy w stronę Wielbarka - układanie warstwy ścieralnej, ruch pojazdów zostanie przerzucony na objazd przez Bartoszki w dniu 7.10.2017 ok. godz. 10 i będzie funkcjonował do dnia 11.10.2017 do godzin popołudniowych, mieszkańcy Robaczewa będą mieli dojazd od strony Nidzicy,
  • od 10.10.2017 do 11.10.2017 – zamknięcie jezdni na DW604 od Nidzicy do msc. Robaczewo - układanie warstwy ścieralnej, ruch pojazdów objazdem przez Bartoszki w dniu 11.10.2017 w godz. popołudniowych będzie przywrócony z powrotem na DW604, mieszkańcy Robaczewa będą mieli dojazd od strony Grzegórzek objazdem przez Bartoszki.