Utrudnienia ruchu 08.05-13.05.2017

W dniach od 08.05.2017 do 13.05.2017 będą występowały następujące utrudnienia:

  • od 08.05.2017 do 13.05.2017 - zamknięty przejazd przez most na ul. Traugutta (na rzece Nida) przebudowa mostu – prace rozbiórkowe i przebudowa sieci,
  • od 08.05.2017 do 13.05.2017 - zamknięta połowa jezdni na odcinkach DW545 od skrzyżowania z S7 do przejazdu kolejowego (roboty ziemne, wykonanie podbudowy i elementów ulic przebudowa sieci kanalizacji deszczowej),
  • od 08.05.2017 do 13.05.2017 - zamknięta połowa jezdni odcinkowo na DW545 od mostu na rzece Nida do ul. Kolejowej i od mostu na rzece Nida do centrum miasta - przebudowa sieci, rozbiórki chodnika – ruch dla pieszych wygrodzony zastawami z siatki,
  • od 08.05.2017 do 13.05.2017 - prowadzenie robót na DW604 na odcinku z całkowitym zamknięciem jezdni – roboty rozbiórkowe i ziemne, układanie podłoża ulepszonego georusztem,
  • od 08.05.2017 do 13.05.2017 - częściowe zajęcie pasa lub połowy jezdni na ul. 1-go Maja – przebudowa sieci gazowej oraz ograniczenia dla ruchu pieszego,
  • od 08.05.2017 do 13.05.2017 - całkowite zamknięcie wlotu do ul. Steffena DW604 – objazd w kierunku Bartoszek i Wielbarka ul. Przechodnią – przebudowa kanalizacji deszczowej.

Schematy objazdu poszczególnych odcinków robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji można zobaczyć tutaj.

W dalszym ciągu ruch lokalny przez DW604 odbywa się objazdem przez msc. Bartoszki w kierunku Wielbarka, mieszkańcy Robaczewa mają umożliwiony przejazd przez odcinek zamknięty budowy od strony Nidzicy.