Utrudnienia ruchu 07.08-12.08.2017

W dniach  od 7.08.2017 do 12.08.2017 będą występowały następujące utrudnienia w ruchu :

  • od 07.08.2017 do 12.08.2017 – zamknięty przejazd przez most na ul. Traugutta  (na rzece Nida) przebudowa mostu,
  • od 07.08.2017 do 12.08.2017 – zamknięta połowa jezdni na odcinkach DW545 od skrzyżowania z ul. Konopnicką do przejazdu kolejowego (wykonanie podbudowy i elementów ulic, roboty wykończeniowe), na odcinku od ul. Konopnickiej do S7 lokalne zajęciem połowy lub części jezdni– roboty wykończeniowe
  • od 07.08.2017 do 12.08.2017 - zamknięta połowa jezdni odcinkowo na  DW545 od mostu na rzece Nida do ul. Kolejowej i od mostu na rzece Nida do centrum miasta - przebudowa sieci, rozbiórki konstrukcji nawierzchni, wykonywanie warstw konstrukcyjnych – ruch dla pieszych  wygrodzony zastawami z siatki.
  • od 07.08.2017 do 12.08.2017 – zamknięta połowa jezdni na odcinku ul. Traugutta od ul. Olsztyńskiej do mostu na rzece Nida -  roboty ziemne i wykonywanie podbudowy,
  • od 07.08.2017 do 12.08.2017 – zamknięta połowa jezdni na odcinku ul. Traugutta od mostu  do zakresu przebudowy skrzyżowań – wykonanie przebudowy sieci wodociągowej i deszczowej
  • od 07.08.2017 do 12.08.2017 – zamknięcie całościowe odcinka ul. 1-go Maja od ul. Traugutta do ul. Wojska Polskiego – przebudowa sieci podziemnych – ruch dla pieszych  wygrodzony zastawami z siatki.
  • od 07.08.2017 do 12.08.2017 – zamknięcie ul. Sprzymierzonych od ul. Nowomiejskiej do ul. Krzemowej – rozbiórka nawierzchni i elementów ulic –objazd zgonie z załączonym schematem
  • od 07.08.2017 do 12.08.2017 - zamknięcie całkowite na odcinku od ul. Przechodniej do ul. Steffen – wykonywanie podbudowy sieci, przejazd ul. Przechodnią lub Steffena dla ruch z objazdu od ul. 1-go Maja,
  • od 07.08.2017 do 12.08.2017 – lokalne zajęcia połowy jezdni na DW604 od ul. Żeromskiego do końca zakresu za msc. Robaczewo – roboty ziemne i wykończeniowe.

Schematy objazdu poszczególnych odcinków robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji można zobaczyć tutaj.

Ruch lokalny przez DW604 jest przywrócony, a objazd przez msc. Bartoszki w kierunku Wielbarka nie obowiązuje, Tranzyt w dalszym ciągu odbywa się objazdami przez wskazane drogi. Do Nidzicy mają tylko dojazd pojazdy ciężarowe dowożące i wywożące materiały do poszczególnych sklepów, hurtowni, zakładów produkcyjnych itp.