Utrudnienia ruchu 06.11-10.11.2017

W dniach od 06.11.2017 do 10.11.2017 będą występowały następujące utrudnienia w ruchu :

 • od 06.11.2017 do 10.11.2017 – zamknięty przejazd przez most na ul. Traugutta (na rzece Nida) przebudowa mostu - oczekiwanie na pozwolenie na użytkowanie,
 • od 06.11.2017 do 09.11.2017 – lokalne zajęcia połowy jezdni na ul. Działdowskiej od S7 do przejazdu kolejowego - regulacja włazów i poprawa elementów ulic,
 • 10.11.2017 - całkowite zamknięcie ul. Działdowskiej - układanie warstwy ścieralnej,
 • od 06.11.2017 do 10.11.2017 – zamknięta połowa jezdni odcinkowo na DW545 od mostu na rzece Nida do ul. Kolejowej - wykonywanie elementów ulic, roboty wykończeniowe,
 • od 06.11.2017 do 10.11.2017 – zamknięcie całkowite jezdni przy ul. Traugutta 6 (początek zakresu przebudowy skrzyżowań) - przebudowa kanalizacji deszczowej,
 • od 06.11.2017 do 10.11.2017 – zamknięcie całościowe odcinka ul. 1-go Maja od ul. Traugutta do ul. Wojska Polskiego – przebudowa sieci podziemnych i roboty ziemne, podbudowy – ruch dla pieszych wygrodzony zastawami z siatki, dojazd do posesji od ul. Ogrodowej przez osiedle,
 • od 06.11.2017 do 10.11.2017 – zamknięcie ul. Sprzymierzonych od ul. Nowomiejskiej do ul. Krzemowej – przebudowa sieci podziemnych, wykonanie podbudów,
 • od 06.11.2017 do 10.11.2017 – ruch wahadłowy na ul. 1-go Maja od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do ul. Murzynowskiego – przebudowa sieci,
 • od 06.10.2017 do 10.11.2017 – zamknięcie ul. Wyborskiej od ul. Jagiełły do ul. Przechodniej - podbudowa sieci wodociągowej, roboty ziemne i wykonywanie podbudowy nawierzchni,
 • od 06.11.2017 do 10.11.2017 – lokalne zajęcia połowy jezdni na DW604 od Nidzicy do końca zakresu budowy w stronę Wielbarka – roboty wykończeniowe,
 • od 06.11.2017 do 10.11.2017 – zamknięta połowa jezdni na ul. Mickiewicza na wysokości zamku - sygnalizacja świetlna - przebudowa kanalizacji deszczowej.