Utrudnienia ruchu 05.06-10.06.2017

W dniach od 05.06.2017 do 10.06.2017 będą występowały następujące utrudnienia w ruchu:

  • od 05.06.2017 do 10.06.2017 - zamknięty przejazd przez most na ul. Traugutta (na rzece Nida) przebudowa mostu – roboty fundamentowe, ziemne i przebudowa sieci,
  • od 05.06.2017 do 10.06.2017 - zamknięta połowa jezdni na odcinkach DW545 od skrzyżowania z S7 do przejazdu kolejowego (roboty ziemne, wykonanie podbudowy i elementów ulic, przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, wykonanie podbudów),
  • od 05.06.2017 do 10.06.2017 - zamknięta połowa jezdni odcinkowo na DW545 od mostu na rzece Nida do ul. Kolejowej i od mostu na rzece Nida do centrum miasta - przebudowa sieci, rozbiórki chodnika – ruch dla pieszych wygrodzony zastawami z siatki,
  • od 08.06.2017 do 10.06.2017 - zajęcie połowy jezdni i ruch wahadłowy na skrzyżowaniu ul. Rataja i Traugutta – przebudowa sieci,
  • od 05.06.2017 do 10.06.2017 - schemat nr 5 z organizacji ruchu przez zamknięcie połowy jezdni ul Traugutta na odcinku od Kolejowej do Olsztyńskiej i zamknięcie polowy jezdni ul. Olsztyńskiej – przebudowa sieci i rozbiórki nawierzchni (objazd dla pojazdów jadący ul. Traugutta od strony zamkniętego mostu w stronę centrum przez ul. Olsztyńską do S7, następnie S7 skręcając w ul. Działdowską i za przejazdem kolejowym w ulicę Kolejową należy kierować się w stronę centrum,
  • od 05.06.2017 do 10.06.2017 - prowadzenie robót na DW604 na odcinku z całkowitym zamknięciem jezdni – roboty rozbiórkowe i ziemne, układanie MCE, układanie warstwy wiążacej,
  • od 05.06.2017 do 10.06.2017 - całkowite zamknięcie wlotu do ul. Steffena DW604 – objazd w kierunku Bartoszek i Wielbarka ul. Przechodnią – przebudowa kanalizacji deszczowej.

Schematy objazdu poszczególnych odcinków robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji można zobaczyć tutaj.

Ruch lokalny przez DW604 odbywa się objazdem przez msc. Bartoszki w kierunku Wielbarka, mieszkańcy Robaczewa mają umożliwiony przejazd przez odcinek zamknięty budowy od strony Nidzicy do 8.06.2017, a po 8.06.2017 po ułożeniu warstwy bitumicznej ruch mieszkańców zostanie przerzucony przez objazd msc. Bartoszki, po czym na odcinku od Robaczewa do Nidzicy będą prowadzone roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni.