Utrudnienia ruchu 04.09-09.09.2017

W dniach od 04.09.2017 do 09.09.2017 będą występowały następujące utrudnienia w ruchu :

  • od 04.09.2017 do 09.09.2017 – zamknięty przejazd przez most na ul. Traugutta (na rzece Nida) przebudowa mostu,
  • od 08.09.2017 do 09.09.2017 – całkowite zamknięcie ul. Działdowskiej (od S7 do przejazdu kolejowego) od godziny 18:00 dnia 8.09.2017 do 6:00 dnia 9.09.2017 - układanie warstwy ścieralnej na ciągu głównym, wjazd do Nidzicy ul. Olsztyńską - przesunięcie z uwagi na warunki atmosferyczne,
  • od 04.09.2017 do 09.09.2017 – zamknięta połowa jezdni na odcinku ul. Traugutta od ul. Olsztyńskiej do mostu na rzece Nida - wykonanie nawierzchni bitumicznej na ciągu głównym,
  • od 04.09.2017 do 09.09.2017 – zamknięta połowa jezdni na odcinku ul. Traugutta od mostu do zakresu przebudowy skrzyżowań – wykonanie nawierzchni bitumicznej na ciągu głównym,
  • od 04.09.2017 do 09.09.2017 – zamknięcie całościowe odcinka ul. 1-go Maja od ul. Traugutta do ul. Wojska Polskiego – przebudowa sieci podziemnych – ruch dla pieszych  wygrodzony zastawami z siatki, dojazd do posesji od ul. Ogrodowej przez osiedle,
  • od 04.09.2017 do 09.09.2017 – zamknięcie ul. Sprzymierzonych od ul. Nowomiejskiej do ul. Krzemowej – przebudowa sieci podziemnych – objazd zgodnie z załączonym schematem,
  • od 04.09.2017 do 09.09.2017 – zamknięcie całkowite na odcinku od ul. Przechodniej do ul. Steffena – wykonywanie przebudowy sieci, przejazd ul. Przechodnią lub Steffena dla ruchu z objazdu od ul. 1-go Maja,
  • od 04.09.2017 do 09.09.2017 – zamknięta połowa jezdni na odcinku od ul. Steffena do ul. Mickiewicza – wykonywanie podbudowy sieci,
  • od 04.09.2017 do 09.09.2017 – lokalne zajęcia połowy jezdni na DW604 od ul. Żeromskiego do końca zakresu za msc. Robaczewo – roboty ziemne i wykończeniowe.

Schematy objazdu poszczególnych odcinków robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji można zobaczyć tutaj.

Ruch lokalny przez DW604 jest przywrócony, a objazd przez msc. Bartoszki w kierunku Wielbarka nie obowiązuje. Tranzyt w dalszym ciągu odbywa się objazdami przez wskazane drogi. Do Nidzicy mają tylko dojazd pojazdy ciężarowe dowożące i wywożące materiały do poszczególnych sklepów, hurtowni, zakładów produkcyjnych itp.