Utrudnienia ruchu 04.05-06.05.2017

W dniach od 4.05.2017 do 6.05.2017 będą występowały następujące utrudnienia w ruchu:

  • od 01.05.2017 do 06.05.2017 - zamknięty będzie przejazd przez most na ul. Traugutta (na rzece Nida) przebudowa mostu - prace rozbiórkowe i przebudowa sieci,
  • od 04.05.2017 do 06.05.2017 - zamknięta połowa jezdni na odcinkach DW545 od skrzyżowania z S7 do przejazdu kolejowego (roboty ziemne, wykonanie podbudowy i elementów ulic przebudowa sieci kanalizacji deszczowej),
  • od 04.05.2017 do 06.05.2017 - zamknięta połowa jezdni odcinkowo na DW545 od mostu na rzece Nida do ul. Kolejowej i od mostu na rzece Nida do centrum miasta - przebudowa sieci, rozbiórki chodnika - ruch dla pieszych został odpowiednio wygrodzony zastawami z siatki,
  • od 4.05.2017 do 06.05.2017 - częściowe zajęcie pasa lub połowy jezdni na ul. 1-go Maja - przebudowa sieci gazowej oraz ograniczenia dla ruchu pieszego - przejście jedną stroną ze względu na lokalizację sieci w ciągach pieszo-rowerowych (odcinek będzie udrożniony w dniach 29.04-3.05.2017),
  • od 04.05.2017 do 06.05.2017 - prowadzenie robót na DW604 na odcinku z całkowitym zamknięciem jezdni - roboty rozbiórkowe i ziemne, układanie podłoża ulepszonego georusztem,
  • od 04.05.2017 do 6.05.2017 - całkowite zamknięcie odcinka DW604 od ul. Przechodniej do ul. Steffena - przebudowa kanalizacji deszczowej (odcinek będzie udrożniony w dniach 29.04-3.05.2017)

W dalszym ciągu ruch lokalny prze DW604 odbywa się objazdem przez msc. Bartoszki w kierunku Wielbarka, mieszkańcy Robaczewa mają umożliwiony przejazd przez odcinek zamknięty budowy od strony Nidzicy.