Utrudnienia ruchu 03.07-08.07.2017

W dniach od 03.07.2017 do 08.07.2017 będą występowały następujące utrudnienia w ruchu drogowym:

  • od 03.07.2017 do 08.07.2017 - zamknięty przejazd przez most na ul. Traugutta (na rzece Nida) przebudowa mostu – roboty fundamentowe,
  • od 03.07.2017 do 08.07.2017 - zamknięta połowa jezdni na odcinkach DW545 od skrzyżowania z S7 do przejazdu kolejowego (roboty ziemne, wykonanie podbudowy i elementów ulic, przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, wykonanie podbudów),
  • od 03.07.2017 do 08.07.2017 - zamknięta połowa jezdni odcinkowo na DW545 od mostu na rzece Nida do ul. Kolejowej i od mostu na rzece Nida do centrum miasta - przebudowa sieci, rozbiórki chodnika – ruch dla pieszych wygrodzony zastawami z siatki,
  • od 03.07.2017 do 08.07.2017 - zamknięcie połowy jezdni ul Traugutta na odcinku od Kolejowej do Olsztyńskiej i zamknięcie polowy jezdni ul. Olsztyńskiej – przebudowa sieci i rozbiórki nawierzchni (objazd dla pojazdów jadących ul. Traugutta od strony zamkniętego mostu w stronę centrum przez ul. Olsztyńską do S7, następnie S7 skręcając w ul. Działdowską i za przejazdem kolejowym w ulicę Kolejową należy kierować się w stronę centrum oraz otwarty wlot ul. Konopnickiej,
  • od 03.07.2017 do 04.07.2017 - zajęcie odcinka ul. Traugutta od ul. Rataja do zakresu przebudowy skrzyżowań – wykonanie przebudowy sieci wodociągowej,
  • od 03.07.2017 do 04.07.2017 - zamknięcie połowy jezdni odcinka ul Traugutta od ul. XXX-lecia do ul. 1-go Maja i odcinka ul. 1-go Maja od ul. Traugutta do ul. Wojska Polskiego (oraz utrudnienia na całym skrzyżowaniu 1-go Maja i Traugutta)– frezowanie nawierzchni,
  • od 04.07.2017 do 08.07.2017 – zamknięcie całościowe odcinka ul. 1-go Maja od ul. Traugutta do ul. Wojska Polskiego – przebudowa sieci podziemnych,
  • od 03.07.2017 do 08.07.2017 - prowadzenie robót na DW604 na odcinku z całkowitym zamknięciem jezdni - roboty rozbiórkowe i ziemne,
  • od 26.06.2017 do 01.07.2017 - odcinkowe zamknięcia połowy jezdni na odcinku od ul. Steffena do końca ul. Wyborskiej - objazd w kierunku Bartoszek i Wielbarka ul. Przechodnią - przebudowa sieci i ustawianie elementów ulic.

Ruch lokalny przez DW604 odbywa się objazdem przez msc. Bartoszki w kierunku Wielbarka, mieszkańcy Robaczewa mają umożliwiony przejazd przez odcinek zamknięty budowy od strony Wielbarka przez objazd msc. Bartoszki, na odcinku od Robaczewa do Nidzicy będą prowadzone roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni.

W tygodniu od 10.07.2017 do 15.07.2017 planowane utrudnienia na ul. Sprzymierzonych (od ul. Nowomiejskiej do ul. Cegielnianej) w związku z przebudową sieci i rozbiórką nawierzchni – odcinkowe całkowite zamknięcia jezdni lub połowy.