Uczestnicy projektu - Zamawiający

Województwo Warmińsko-Mazurskie
Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Olsztynie
ul. Pstrowskiego 28 b
10-602 Olsztyn
Tel: 089 526 19 00
Fax: 089 539 98 76