Uczestnicy projektu - Inżynier Kontraktu

Sweco Consulting sp. z o.o.
ul. Ziębicka 35
60-164 Poznań

Biuro Inżyniera w Nidzicy
ul. Ratuszowa 2
13-100 Nidzica
tel: 607 960 511
fax. (89) 543-80-60
e-mail: