Kontakt

  Uczestnicy Projektu Podmioty biorące udział w realizacji projektu

Zamawiający

Województwo Warmińsko-Mazurskie

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

ul. Pstrowskiego 28 b
10-602 Olsztyn

Tel: 089 526 19 00
Fax: 089 539 98 76

www.cms.zdw.olsztyn.pl

Nadzór Autorski

Pracownia Projektowo – Konsultingowa Dróg i Mostów
„DROMOS” Spółka z o.

ul. Polna 1b/10
10-059 Olsztyn

  Uczestnicy Projektu Podmioty biorące udział w realizacji projektu

Inżynier Kontraktu

Sweco Consulting sp. z o. o.

ul. Ziębicka 35
60-164 Poznań

Biuro Inżyniera w Nidzicy

ul. Ratuszowa 2
13-100 Nidzica

tel: 607 960 511
fax. (89) 543-80-60

Wykonawca

SKANSKA S.A.

ul. Gen. Józefa Zajączka 9
01-518 Warszawa

Tel: 668 132 525