Ostatnia aktualizacja: 15:20 10.09.2018

Uczestnicy projektu

Zamawiający

Województwo Warmińsko-Mazurskie
Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Olsztynie
ul. Pstrowskiego 28 b
10-602 Olsztyn
Tel: 089 526 19 00
Fax: 089 539 98 76

Inżynier Kontraktu

Sweco Consulting sp. z o.o.
ul. Ziębicka 35
60-164 Poznań

Biuro Inżyniera w Nidzicy
ul. Ratuszowa 2
13-100 Nidzica
tel: 607 960 511
fax. (89) 543-80-60
e-mail:

Wykonawca

SKANSKA S.A.
ul. Gen. Józefa Zajączka 9
01-518 Warszawa
Tel: 668 132 525

Aktualności Utrudnienia

Utrudnienia ruchu 10.09-15.09.2018

więcej...

Utrudnienia ruchu 3.09-8.09.2018

więcej...

Utrudnienia ruchu 27.08-3.09.2018

więcej...

Zaawansowanie robót

więcej...

Ogólne informacje o projekcie

Numer umowy na roboty

ZDW/217/NZP.IP-1/PN/3220/40/16
z dnia 23.09.2016

Wartość kontraktu na roboty

24 188 490,18 zł netto
29 751 842,92 zł brutto

Numer umowy na inżyniera

ZDW/218/NZP.IRI-1/PN/3220/54/16
z dnia 04.10.2016

Mapa

Źródła finansowania Projektu

Zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 z przebudową dwóch skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi 604" realizowane przez Województwo Warmińsko-Mazurskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich  jako Zamawiającego.
Zadanie jest finansowane z Budżetu Państwa oraz ze środków Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Jest zgłoszone do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

więcej...

Aktualne zaawansowanie rzeczowe i finansowe

więcej...